Algemene voorwaarden

Sokkenmarkt.nl algemene voorwaarden en informatie...

Sokkenmarkt.nl is een handelsnaam van Van Amerongen & Kostman VOF te Mijdrecht. Van Amerongen & Kostman VOF  is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30107380. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Sokkenmarkt.nl en andere handelsnamen van Van Amerongen & Kostman VOF. 


1. Totstandkoming overeenkomst.

Een koopovereenkomst komt pas tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging of anderszins een levering door ons aan de klant, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de partij die de vergissing maakt. Wilt u een order annuleren verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen. Indien er door ons al verzend- en verpakkingskosten zijn gemaakt zijn wij ten allen tijde bevoegd om deze aan U door te berekenen. 


2. Manieren van betalen.

De geplaatste orders in onze winkel dienen vooruit te worden betaald dit kan door middel van één van de betalingsmethodes vermeld op de checkout pagina. 

2.1 Overschrijving door de klant.

U schrijft het totaalbedrag van de order van te voren aan ons over. Vergeet niet uw ordernummer bij de betaling te vermelden, dit voorkomt vertraging.
Onze rekeningnummers zijn: 
Postbank 6360240 t.n.v. van Amerongen & Kostman v.o.f.
IBAN NR ING: NL 47 INGB 0006 3602 40
SWIFT-code BIC-code INGBNL2A

2.2 IDEAL.

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

2.4 BTW en Intracommunautaire leveringen.

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW. Intracommunautaire leveringen zijn alleen mogelijk voor bedrijven als er een account wordt aangemaakt, er een geldig btw/vat nummer ingevuld wordt en de order minimaal een goederenwaarde van € 250,= excl. btw heeft. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan hebben wij het recht om de order te annuleren en het reeds betaalde bedrag terug op uw rekening te boeken.

 


3. Levertijd.

Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen 1 tot 2 werkdagen aan u te leveren na binnenkomst betaling van de order. De levertijd is echter afhankelijk van soort artikel en de betaalmethode. Met ons assortiment van zoveel verschillende combinaties van maten en kleuren ontkom je er niet aan dat er soms artikelen tijdelijk niet leverbaar zijn waardoor de order vertraagd. Wilt u van te voren zekerheid of duidelijkheid hebben over de levertijd van een artikel dan kunt U altijd eerst een e-mail sturen naar: info@sokkenmarkt.nl . Als een artikel niet leverbaar blijkt te zijn, sturen wij u een email. Zorg dus altijd dat uw emailadres juist is ingevuld en u deze regelmatig bekijkt.


4. Verzenden en verzendkosten.

Wij rekenen geen verzendkosten voor verzenden met POST.NL(enveloppe zendingen) binnen Nederland voor orders boven de € 30,-. Voor orders onder de € 30,= berekenen we € 4.95 verzend-en behandelingskosten. De post doet er meestal één à twee werkdagen over om het pakket bij U af te leveren. Verzendingen geschieden steeds voor risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.
Mocht de postbode U niet thuis treffen dan zal deze de zending bij de buren afgeven of een afhaalbewijs bij U achterlaten. U kunt dan daarmee en een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen op het aangegeven depot. Het pakket blijft dan 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten sturen dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van € 4.95 voor een enveloppe zending en € 6.95 voor een doos zending.
Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.

Voor orders tot en met € 30,=  berekenen we € 4.95  verzend-en behandelingskosten.

Voor orders boven de   € 30,= worden geen verzendkosten gerekend!

Voor orders tot en met € 60,= uit België en Duitsland wordt € 6.95 aan verzendkosten berekend.

Voor orders boven de   € 60,= uit België en Duitsland worden geen verzendkosten berekend.

Zakelijke buitenlandse orders betalen altijd € 8.95 aan bijdrage verzendkosten.

Bij retourzendingen van de complete order zonder herlevering wordt er altijd Euro 4.95 van het retourbedrag ingehouden voor de binnenlandse zendingen en Euro 6.95 voor de buitenlandse zendingen.

Bij gedeeltelijke retourzendingen zonder herlevering wordt er Euro 4.95 ingehouden als het totaal bedrag van de behouden artikelen onder de Euro 30,- komt.

Indien de klant retourzendingen vanuit Nederland verzend zonder te frankeren dan ontvangen wij een rekening strafporto van POSTNL en dan houden we minimaal € 6.95 in op het retourbedrag.

Voor Belgie en Duitsland berekenen we € 6.95 verzend- en behandelingskosten. Boven de € 60,00 worden zendingen gratis naar Belgie en Duitsland verzonden.


5. Ruilen van een artikel.

Alleen in overleg, dus neem ten allen tijde eerst contact met ons op! Dit i.v.m. de kwetsbaarheid van panty’s en uit hygienisch oogpunt: Zorg dat U altijd schoon bent als U artikelen past. Als het artikel na het passen terugkomt is het alleen aan ons om te beoordelen of het desbetreffende artikel schoon en ongedragen is. Als stelregel geldt wel dat bij twijfel de klant in het voordeel is.

Wij geven u altijd uw geld terug als u ontevreden bent en de artikelen ongedragen en in de originele verpakking retour stuurt. Heeft u al betaald maar nog niets geleverd gekregen terwijl wij dit wel kunnen leveren dan berekenen we € 2.95 voor de behandelingskosten en om de kosten van het betalingsverkeer te dekken. Door het invullen van het orderformulier op de site en het aanvinken van de leverings voorwaarden, aanvaardt de consument de algemene leveringsvoorwaarden van Sokkenmarkt.nl en van van Amerongen & Kostman v.o.f. en aanvaardt deze voorts dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de consument en ons bedrijf. Als de klant een order compleet retourneert terwijl de artikelen geen produktiefouten hebben dan houden we de daadwerkelijk gemaakte verzend en behandelkosten in op het retourbedrag, voor enveloppe zendingen is dit € 4.95 en voor dooszendingen is dit € 6.95.


6. Garantie.

Indien de klant een beschadigd product ontvangt, wordt deze door sokkenmarkt.nl zonder kosten omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Indien dit niet beschikbaar is dan maken wij het desbetreffende bedrag over op Uw rekening. Hiertoe dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst contact op te nemen met onze klantenservice. Wij vergoeden de door u gemaakte verzendkosten achteraf. Als het artikel bij ons binnen is moeten wij eerst kunnen beoordelen of de schade ons verwijtbaar is.

Klantenservice: info@sokkenmarkt.nl . Vermeld altijd uw ordernummer.


7. Sokkenmarkt.nl heeft niet het juiste artikel gestuurd.

Indien wij niet het juiste product versturen, wordt dit door Sokkenmarkt.nl zonder kosten omgeruild voor het juiste dan wel in overleg een vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel contact op te nemen met onze klantenservice. Wij vergoeden u de gemaakte verzendkosten achteraf, hierbij gaan wij uit van de op het moment van verzenden geldende prijzen voor een standaard zending met PostNL. Wij vergoeden de verzendkosten alleen voor de voordeligste manier van verzenden via PostNL (neem bij twijfel contact op met onze klantenservice). Als het artikel bij ons binnen is moeten wij de fout eerst kunnen constateren voordat er iets vergoed wordt. Bij twijfel krijgt de klant altijd gelijk.

Klantenservice: info@sokkenmarkt.nl of 0297-273363. Vermeld altijd uw ordernummer.


8.Uw persoonlijke gegevens bij sokkenmarkt.nl.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden. 
Uw persoonlijke gegevens worden pertinent niet aan derden doorgegeven c.q. verkocht. Om exact te weten te komen wat er met de verschillende gegevens die u aan ons verstrekt gebeurt kunt u kijken onder het kopje "privacy".


9. Klachten, geschillen en social media beleid.

Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Sokkenmarkt.nl en de wederpartij mochten ontstaan. Gelukkig is dit nog nooit voorgekomen. Klachten over uw order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail aan ons te melden.

Indien een product of dienst van ons niet aan uw verwachtingen voldoet vragen wij u dringend om dit schriftelijk, per mail of brief, aan ons te melden en ons in de gelegenheid te stellen om het probleem op te lossen, wij zullen ten allen tijde ons uiterste best doen om u als klant tevreden te stellen. Het kan een aantal werkdagen duren om problemen op te lossen. Indien u via social media (lees: Facebook, twitter, instagram etc.) ons negatief beoordeeld voordat wij de kans hebben gehad om uw probleem op te lossen dan vervallen al uw rechten op een oplossing en zullen wij u aansprakelijk stellen voor de door ons geleden schade.  

Klantenservice: info@sokkenmarkt.nl . Vermeld altijd uw ordernummer.


10. Annuleren orders.

U kunt Uw order altijd en zonder opgaaf van reden bij ons annuleren zolang de order nog niet is verzonden. Indien U al betaald heeft zorgen we er voor dan U binnen 10 werkdagen het geld weer op Uw rekening heeft staan, voor de kosten van het betalingsverkeer berekenen we € 1,00.


11. Pakketten die niet worden afgehaald op het postkantoor.

Mocht het pakket door de klant niet worden afgehaald op het postkantoor dan sturen wij het enkel voor de tweede keer als van te voren de extra gemaakte kosten aan ons worden vergoed. Deze kosten bedragen 6,95 Euro per pakket. Aangezien elke klant op het moment van verzending een email krijgt is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode geen geldige reden van het niet afhalen van het pakket op het postkantoor. Mocht u niet binnen 5 dagen na onze gestuurde bevestigings email de goederen hebben ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice. 

Klantenservice: info@sokkenmarkt.nl of 0297-273363. Vermeld altijd uw naam en/of ordernummer.


12. Niet respecteren van onze voorwaarden of medewerkers.

Wij vinden wederzijds respect heel belangrijk. Wij zullen onze klanten daarom ook altijd met respect behandelen en te woord staan. Onze medewerkers vinden het fijn als u hen ook met respect behandeld. Indien u dit grof verzaakt zullen we eenzijdig alle contacten met de klant afbreken. We proberen de lopende order dan wel nog netjes af te ronden. Daarna kunnen we orders van de desbetreffende klant weigeren. 


13. Prijzen.

De door ons genoemde prijs is, tenzij anders vermeld, inclusief BTW en in Euro's. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.


14. Bedenktijd.

Sinds 13 juni 2014 is de nieuwe wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.
De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen: Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na ontvangst van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. De voorwaarden die wij stellen zijn dat u de verpakking van panty's niet geopend mag hebben, sokken en leggings mogen alleen gepast worden als U er zeker van bent dat U voeten/benen schoon en droog zijn, tevens moeten de te retourneren goederen in nieuwstaat verkeren en absoluut schoon zijn en dat U de retourkosten voor uw rekening neemt. E.e.a.ter beoordeling door ons.

  Heb je nog vragen? Onze klantenservice is vandaag tot 18:00 uur geopend
  Stuur een E-mail:  Antwoord in 1 uur op werkdagen
  Bel direct 0297 273363 Geen wachtrij of keuzemenu
  Stel je vraag op Facebook Antwoord in 30 min